آموزش اضافه کردن زیرنویس به ویدیو

329
شما ممکن است فکر کنید که کپشن ها و زیرنویس ها دوچیز کاملا یکسان هستند. اما درواقع این طور نیست. کپشن و زیرنویس دو چیز متفاوت ، اما با اشتراکات بسیار هستند. این درسته که هر دو، متنی را در ویدیو نمایش می دهند، اما هر کدام برای اهداف مختلفی به کار گرفته می شوند. https://wikiloop.ir/2019/08/05/captions-and-subtitles-tutorial-in-premiere-pro/
pixel