حمله روحانی به منتقدان/ وضع مردم خوب نیست اما این حرف ها به شما نیامده!

1,053
رئیس جمهور در جلسه امروز هیأت دولت با حمله به منتقدان گفت: یک عده که وضع شان خیلی خوب است و قلم و بلندگو دست شان است، هر گوشه تهران برای خودشان داد می زنند و می گویند وضع مردم خراب است. بله وضع مردم خوب نیست ولی این حرف ها به شما نیامده است. می دانیم حقوق تان چقدر است، خانه هایتان کجاست و سوابق تان را بلدیم. شما نمی خواهد اینطور حرف بزنید.
حلقه وصل 1.6 هزار دنبال کننده
pixel