مقایسه سقف وافل یک طرفه و سقف وافل دوطرفه زاگرس بنا

488
در این ویدو شرکت زاگرس بنا به مقایسه فنی سقف وافل یک طرفه و‌ دوطرفه می پردازد
Zagrosbana 5 دنبال کننده
pixel