راهنمای تدریس قرآن اول دبستان - 20

1,356
راهنمای تدریس قرآن اول دبستان - 20 / مدرس : رضا نباتی ( از مؤلفین كتاب های درسی قرآن ) / این برنامه با هدف ارائه الگوی تدریس قرآن اول ابتدایی به آموزگاران عزیز تولید و تقدیم شده است. / شنیدن ریزه كاری های تدریس قرآن كتاب اول دبستان با حضور دانش اموزان خالی از لطف نیست. // فرهنگ آموزش قرآن در آموزش و پرورش ایران : http://quran-edu.blogfa.com
pixel