تولید گیاهان دارویی

664

در این فیلم کوتاه آموزشی، با مراحل کاشت و برداشت چند گیاه دارویی در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی آشنا می شویم. مجری طرح: شرکت رسانه سبز. نشانی: www.ResaneSabz.ir کانال تلگرامی: ResaneSabz@

رسانه سبز 227 دنبال کننده
pixel