تولید گیاهان دارویی

1,295
در این فیلم کوتاه آموزشی، با مراحل کاشت و برداشت چند گیاه دارویی در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی آشنا می شویم. مجری طرح: شرکت رسانه سبز. نشانی:www.ResaneSabz.ir کانال تلگرامی: ResaneSabz@
رسانه سبز 541 دنبال کننده
pixel