بعد از یه روز پر کار، استراحت کن.

222

بعد از یه روز کاری پرتلاش، قبل از هر چیز، یه حمام داغ و شامپو بادام و بدن میچسبه.