نحوه خرید عرضه اولیه و مراحل آن در سامانه معاملات آنلاین

11,773
در این ویدئو با نحوه خرید عرضه اولیه و مراحل آن در سامانه معاملات آنلاین کارگزاری آینده نگر خوارزمی آشنا خواهیم شد.
pixel