4 روش طراحی پارامتریک در کتیا

809
آشنایی با 4 روش طراحی پارامتریک در کتیا CATIA (ماکرونویسی) به‌طور کلی طراحی پارامتریک یعنی مقید کردن طرح بواسطه روابط منطقی بین پارامتر‌های دخیل در طراحی که طراح به کمک وارد کردن اطلاعات به شکل فرمول، قانون ،ثوابت عددی یا هندسی وغیره آن راایجاد میکند و اصطلاحاً طراحی را دارای شخصیت میکند. https://faramechanic.com/
فرامکانیک 137 دنبال کننده
pixel