معرفی رسانه چمروش و راستای فعالیت آن...

27
چمروش مدیا یک رسانه اینترنتی که به بررسی مباحث تاریخی،فرهنگی،اجتماعی،اسطورهای ملی و سیاسی در حیطه دفاع از منافع ملی ایران میپردازد... با ما همراه باشید تا صدایمان به گوش همه برسد... ارتباط ۰۹۰۱۹۷۷۹۹۱۸
چمروش_مدیا 672 دنبال کننده
pixel