سخنرانی کامل روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل

4,389

سخنرانی کامل روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل

انتخاب TV
انتخاب TV 3.7 هزار دنبال کننده