حمایت مستقیم ایالات متحده از صدام

498

حمایت مستقیم ایالات متحده از صدام جنگ فراسوی مرزها صدام تنها نبود

شبکه افق سیما
شبکه افق سیما 2.9 هزار دنبال کننده