فرمول یک روسیه 2019؛ پیروزی مرسدس در روز کارمای فراری

205

لوئیس همیلتون در روزی که به نظر می رسید مرسدس شانسی برای پیروزی در مسابقه روسیه ندارد، با اتفاقات مسابقه، استراتژی مرسدس و البته عملکرد خوب خود توانست نهمین پیروزی فصل خود را کسب کند.

لحظه
لحظه 229 دنبال کننده