مدرسه ای متفاوت در منطقه 3 تهران _ دبیرستان دوره اول سلام صدر

16,949
ششمی ها،حواستون باشه! مدرسه داریم تا مدرسه... دبیرستان دوره اول سلام صدر / تهران ، اتوبان صدر به شرق ، خیابان بهار جنوبی ، خیابان جهرمی ، خیابان بهرام ، کوچه آریا غربی ، پلاک ۱۶ / 021۲۲۵۹۹۷۳۰ /www.salamsadr.com
pixel