کلیپ راز بین الحرمین امام حسین ع و حضرت ابوالفضل ع

7,412
آیا می دانید فاصله بین الحرمین امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل برابر با فاصله بین صفا و مروه است؟! خدا کارگردان بزرگی است! سمفونی آب در این فاصله همچنان در حال نواختن است ... سعی هاجر برای یافتن آب تا جدّ رسول اکرم، اسماعیل تشنه را سیراب کند و سعی حضرت ابوالفضل در پی آب تا فرزندان تشنه لب پیامبر (ص) را سیراب کند و سعی ما شیعیان مسلمان تشنه عشق در این فاصله ...
جام جمکران 7 هزار دنبال کننده
pixel