کنگره مشاهیر کورد - اختتامیه

295
کنگره مشاهیر کورد به پایان رسید و از ۳۰ نفر از مشاهیر تقدیر بعمل آمد. همانطور که پیشبینی می‌شد این کنگره نیز مانند هر رویداد دیگری موافقان و مخالفانی به خود دید، رویدادی فرهنگی و علمی که در نوع خود تجربه‌ای متفاوت برای کردستان به شمار می‌رود و اگر به گفته مسئولین برگزاری این کنگره ادامه داشته باشد باید دید که چه تجاربی از اولین دوره آن دیده‌اند و برای کاهش آسیب‌ها و برگزاری بهتر آن چه تلاش‌هایی به‌کار خواهند گرفت.
pixel