رشد پیوند اعضا در این سالها

180
علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و متخصص کودکان و فوق تخصص نوزادان از دانشگاه آمریکا. در برنامه دکتر سلام دکتر سلام هر روز از شبکه آموزش سیما ساعت 13:30 فیلم های بیشتر در tv7.ir
pixel