پشت صحنه مصاحبه با فرزان عاشورزاده

4,125

پشت صحنه مصاحبه با فرزان عاشورزاده که سوم اسفندماه 94 از آپارات فدراسیون تکواندو و سایت فدراسیون تکواندو منتشر شد.