رطوبت ساز سالن قارچ - رطوبت ساز و مهپاش-09199762163

1,339
رطوبت ساز سالن قارچ - رطوبت ساز و مهپاش-09199762163 رطوبت سازهای جدید ساخت فروشگاه تی تاک: کم صدا پرقدرت باموتور درجه یک و عالی پرتاب آب تقریبا صفر پرتاب مه پرقدرت تا ده متر مناسب برای فضای 40تا 150متر مربع برای قارچ 09199762163 - 09120578916 - *** - ttakco.com
pixel