مستند جهاد نکاح

5,410

این فیلم مربوط میشود به جهاد نکاح در سوریه. در این فیلم تعدادی از زنانی که در این جهاد شرکت کردند و از نحوه آشنایی ، نحوه ی رفتن و .... سخن می گویند

رسانه یوسیما
رسانه یوسیما 1.6 هزار دنبال کننده