تحلیل زبان بدن ترامپ و بایدن از زبان جو ناوارو

216
سیاستمداران می دانند که ارتباطات غیر کلامی مهم هستند. انتخاب لباس هایشان، لبخند زدنشان و دست دادنشان، همه از قبل برنامه ریزی شده هستند. در واقع در سخنرانی ها و یا مناظره ها آن ها انگار برای اجرای یک تئاتر به روی صحنه می روند. در این ویدئو جو ناوارو که در FBI مسئول شناسایی جاسوسان بوده در مورد زبان بدن بایدن و ترامپ توضیح می دهد.
pixel