تاثیر نمادهای بزرگ بانکی و خودروساز بر بازار سرمایه

67
بورس امروز
بورس امروز 41 دنبال‌ کننده

اگر بخواهیم بازار را بطور خلاصه در هفته گذشته مورد بررسی قرار بدهیم می توان گفت که : بازر به خاطر رشد بسیار کمی که گروه خودرو ساز و قطعه ساز و گروه های ساختمانی داشتند ، عموما نمادهای این گروه ها با عرضه و عرضه های زیادی مواجه شدند و نتوانستند این این موج را کنترل کنند و از این سیل تقاضا بهره کافی و مافی را ببرند .