آتش سوزی در نزدیکی کوه سنگی مشهد

626

آتش سوزی در نزدیکی کوه سنگی مشهد / دقایقی قبل رستوران سنتی در مشهد دچار حریق شد