بزرگترین راز شکست انسانهاا حتی در یکقدمی موفقیت !

2,797
2,797 بازدید
اشتراک گذاری
بسیاری انسانهای پر تلاش مانند من و شما با تلاش و برنامه ریزی و تفکر مثبت حتی تا سزحدات موفقیت پیش میروند ، اما بخاطر یک راز و نکته کوچک شکست میخورند . این راز با تمام کوچکی قادر است ما را بارها پشت دیوار موفقیت شکست دهد . این راز کوچک و خطرناک خستگی است . اطلاعات بیشتر مدیریت آسان کسب و کار و زندگی در simple-mba.ir شهرام محسنی .
pixel