اسطوره های زندگی و سازمان | لیدرشیپ و رهبری

527
دوره 1 ساله رهبری و تاثیرگذاری اسطوره های زندگی و سازمان علی میرصادقی جهت کسب اطلاعات بیشتر عدد 770 را به 3000909030 پیامک کنید.
pixel