غرفه سایپا در نمایشگاه خودروی تهران 1396

6,021

در این فیلم کوتاه به صورت اجمالی غرفه سایپا و محصولاتش را در نمایشگاه بین المللی خودروی تهران خواهید دید.