آیا نوسانات بازار بورس دستوری است؟

875
این ویدئو خلاصه لایو اینستاگرامی مهندس سعید لوکیان مدیرعامل خانه تدبیر و اندیشه در روز سه شنبه اول مهر ماه می باشد برای تماشای سایر ویدئوهای آموزشی ما به وب سایت خانه تدبیر و اندیشه مراجعه نمایید
pixel