جواب شنیدنی و جالب وزیر نیرو به روحانی درباره علت وقوع سیل در شیراز و گلستان

679

به گزارش ایران رویداد در جلسه مدیریت بحران با حضور روحانی و کابینه اش درباره علت وقوع سیل در نوروز 98 در شهرستان آق قلا و گنبد کاووس از استان گلستان و سیل مرگبار در شیراز روحانی به وزیر نیرو گفت: مردم فکر نمی کردنند که خیابان ها تبدیل به رودخانه شوند و این فاجعه سیل به وجود آید که در کمال تعجب وزیر نیرو در جواب روحانی گفت: که این خیابان ها نبودند که تبدیل به روخانه شدند بلکه این رودخانه ها بودند که تبدیل به خیابان شدند و در آخر با فرافکنی تقصیر و مسئولیت ر گردن وزارت کشور و شهرداری ها افتاد.