اردوی ماایستاده ایم آذر 93 راهنمایی

821

اردوگاه گهرباران ساری - 6 و 7 آذر 93 - مدارس مالک خسرویه و اندیشه - نائب الشهید - انجمن های اسلامی دانش آموزان- جنبش دانش آموزی

sina

sina

4 سال پیش
خوب بود
غریبه شهر

غریبه شهر

4 سال پیش
توی اردو شب ها بچه ها چون هم دیگه هم میزاشتن تو خواب بو