بازرگانی بین المللی آروند سها خشکرود سهامی خاص با مدیریت مهندس مصطفی درزی

308

هولدینگ و شرکت بازرگانی بین المللی آروند سها خشکرود سهامی خاص با مدیریت مهندس مصطفی درزی http://www.arvandsaha.com

BANK.MASHAGHEL 7 دنبال کننده
filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel