موسسه خیریه باران رحمت الهی و شب یلدا

21
آگاه باشید که خدا در هیچ جا، همچون آنجا پرستش نمی شود که آدمی برای نیکی کردن به برادران و زیارتشان گام بر می دارد.
baranrahmatgolestan 2 دنبال کننده
pixel