بچه دادن زنبورعسل

15,524

گاهی اوقات تعداد زیادی از زنبورهای عسل به همراه ملکه خود از داخل کندو کوچ کرده و بیرون می روند. به این پدیده بچه دادن یا بچه دهی زنبور عسل می گویند. این موضوع زمانی رخ می دهد که ملکه جدیدی در کندو بوجود آید. اطلاعات بیشتر در سایت رسمی عسل یاس موجود است. http://yasasal.com

عسل یاس 39 دنبال کننده
pixel