دوره مدرسه تابستانه ی المپیاد شیمی (سطح مبتدی)

126
توضیحات دکتر محمد زرگرپور سرگروه المپیاد شیمی باشگاه المپیاد طلایی ها راجع به سطح مبتدی دوره ی مدرسه تابستانه المپیاد شیمی
pixel