احداث زمین بازی در مناطق محروم

70
زمین بازی غذای روح کودکان محروم منطقه است، کودکانی که کوچکترین امکانات تفریحی ندارند و گاهی حتی بازی کردن هم بلد نیستند. *احداث زمین بازی و پارک ما بین چند روستا برای شادی و روحیه کودکان، به مبلغ "بیست و پنج میلیون" تومان* تدوین: تیم مستندسازی خیریه کودکان فرشته اند
pixel