منقارماهی دم‌تیغه: Platybelone argalus

0
0 بازدید
اشتراک گذاری

زیرگونهء منقارماهی دم‌تیغه (نام علمی: Platybelone argalus platyura)، از منقارماهیانی است که بعضی منابع به وجود آن در آب‌های ایران اشاره کرده‌اند اما این مساله کمی بعید و شاید تصادفی بوده است. حداکثر طول 40 سانتیمتر و میانگین رایج طول استاندارد، 30 سانتیمتر است. فاقد ارزش صید تجاری است، اما صید ورزشی دارد. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Platybelone-argalus-platyura.html

pixel