شهدای ناجا-مستند رهپویان آرامش -شهید احمد جوادی

68

شهید احمد جوادی تاریخ شهادت : 1392/12/06 محل شهادت : روستاي معزآباد جابري 5 کيلومتري بخش خرامه علت شهادت : درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر و اشرار

شهدای ناجا 133 دنبال کننده
pixel