آموزش تولید محتوای الکترونیک

500

در این فیلم آموزشی به طور خلاصه نرم افزار تولید محتوای الکترونیک که توسط شرکت پیشگامان عرصه آموزش رامان صدرا طراحی و ساخته شده است معرفی می شود. این نرم افزار مخصوص تولید محتوای الکترونیک دوره ها و فایلهای آموزشی می باشد می تواند در بستر پلتفرم های آموزش مجازی نیز قرار گیرد. خروجی نهایی تولید شده منطبق بر استاندارد اسکورم و نوع تولید محتوا بر اساس استاندارد موک تولید می شود. تلگرام: @icoursera

بیانِ نو
بیانِ نو 8 دنبال کننده