جدیدترین تریلر در محوریت ادونچر مود در بازی CTR NF

370

جدیدترین تریلر بازی در محوریت adventure mode که در آن شاهد دیدن امکانات اضافه شده بسیاری هستیم ! از جمله محیط بازی گرفته ، تا تعویض کاراکتر و ماشین در هنگام بازی ! بله ، این بازی در کمتر از یک ماه دیگر به انتشار میرسد ! شما در اول بازی میتوانید مد نایترو فولد ویا کلاسیک را انتخاب کنید ، بعد کاراکتر و اسکین هایش و بعد تعویض ماشین ! بعد از آن به قسمت داستانی بازی میرسید که تمامی انیمیشن ها از نو ساخته شده اند ! حتی در حین بازی نیز میتوانید کاراکتر و ماشین خودرا عوض کنید ! کلوپ کراش !