سرنوشت یک کوالای یتیم !

181
تصویری که از دست گچ گرفته او منتشر شده، بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشته است
pixel