آیا شرکت تبلیغاتی یا مشاور بازاریابی شما حتما باید در صنعت شما تجربه داشته باشد؟

48
برای بعضی از مشتریان ما سوال می شود که آیا آژانس بازاریابی و تبلیغاتی یا مشاور بازاریابی ما لازم است که حتما در صنعتی که ما کار می کنیم هم دارای تجربه باشد؟ یا آشنایی با کلیات و اصول بازاریابی و تجربه در حوزه های دیگر برای این کار کافی است؟
pixel