مدیر عامل فولاد مبارکه در جلسه بررسی مشکلات تولیدکنندگان

106
مدیر عامل فولاد مبارکه در جلسه بررسی مشکلات تولیدکنندگان فولاد با حضور رئیس مجلس، وزیر صنعت معدن و تجارت و برخی نمایندگان مجلس
pixel