معرفی جاذبه های گردشگری روستاها

116

طرح خدمات عمومی اجباری روستایی (USO) باهدف ارائه خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت در روستاهای سراسر کشور به کارفرمایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف شده است. های وب در این پروژه ملی بیش از ۳۳.۰۰۰ روستا را تحت پوشش اینترنت پرسرعت بر بستر فناوری 4G قرار داده است. امکان معرفی جاذبه های گردشگری روستاها از طریق اینترنت می تواند منجر به رونق کسب و کارها شود. اطلاعات بیشتر در مورد سرویس های اینترنت های وب در روستاها: bit.ly/HiWEB-USO

های وب
های وب 614 دنبال کننده