ویزای اربعین حذف شد

86
سجادحائری 28 دنبال‌ کننده
معاون سیاسی وزیرکشورطی گفتگویی خبرازحذف ویزای اربعین داد لذا زواراربعین بدون ویزاوتنهاباارائه گذرنامه قادربه سفرزیارتی اربعین حسینی هستند
سجادحائری 28 دنبال کننده
pixel