وقت خداحافظیه !!

1,632

⭕️ طبق اعلام رئیس سازمان بازرسی 15 آذرماه آخرین مهلت برای ترک پست توسط بازنشستگان بوده و کسانی که تا این تاریخ به قانون عمل نکرده اند به دادگاه معرفی می شوند.

رایان مدیا
رایان مدیا 781 دنبال کننده