حدیث"آخرین نفری که وارد بهشت می شود"

436

آخرین کسی که وارد بهشت می شود شخصی است که هنگام عبور از پل صراط،در گیر و دار زمین خوردن و بلند شدن و برخورد با گرمای سوزان جهنم است.

انوار تی وی 65 دنبال کننده
pixel