افتتاح تصفیه خانه فاضلاب «خِین عرب» مشهد

2,603
در ساخت تصفیه خانه فاضلاب خین عرب (تصفیه خانه شماره 5 مشهد) که در نزدیکی روستای خین عرب در شمال شهر مشهد واقع شده است، تکنولوژی ICEAS با میانگین 83.000 متر مکعب در روز و ظرفیت حداکثر 7.200 متر مکعب در ساعت، بکار گرفته شده است
pixel