جلسه دوم نوروآناتومی دکتر نهنگی

949

نوروآناتومی از جمله دروس ماده علوم اعصاب کنکور ارشد و دکتری علوم شناختی می باشد که فراگیری آن نیاز به تصویرسازی دارد. مجموعه ویدئوهای بالا به همین منظور در اختیار داوطلبان گرامی قرار گرفته است. آدرس سایت رانویه: www,ranvier.ir آدرس کانال مرکز شناختی رانویه: @ranvier_center