تنظیمات خودکار نور و رنگ در فوتوشاپ

128

برای تصحیح نور و رنگ بعضی عکسها و تصاویر می توان از تنظیمات خودکار نرم افزار فوتوشاپ استفاده کرد که در اینجا روش کار را برای شما نمایش می دهیم البته این تنظیمات برای تمام تصاویر کارایی ندارد اما چون به صورت خودکار می باشد و وقت زیاد و تخصص چندانی نمی خواهد به امتحان کردنش می ارزد

pixel