خط تمام اتومات تولید نان لواش

1,943
خط تمام اتومات تولید نان لواش با حرارت صد در صد غیر مستقیم- شرکت صنایع پخت مشهد تماس بگیرید 09120892022
pixel