خط تمام اتومات تولید نان لواش

1,881
خط تمام اتومات تولید نان لواش با حرارت صد در صد غیر مستقیم- شرکت صنایع پخت مشهد تماس بگیرید 09120892022
سال دوم دانشکده
%79
کارگردان: رسول صدرعاملی مدت زمان: یک ساعت و 38 دقیقه
سال دوم دانشکده
pixel