ما در حال از دست دادن میراث فرهنگیمون هستیم.

35
دیجیتال‌سازی میراث فرهنگی ایران به منظور جاودانه‌ساختن آن، مهمترین هدف ما در میراث آرکا است. ما در برنامه‌ی تلویزیونی "میدون" شرکت کردیم تا ضرورت توجه بیشتر به این میراث ارزشمند را به مردم و مسئولین یادآور شویم.
میراث آرکا 20 دنبال کننده
pixel