کارگاه رایانه - آموزش اکسل - تحلیل مالی (وام - بخش3)

152
کارگاه رایانه - آموزش اکسل - تحلیل مالی (وام - بخش3)
ایستگاه اتمسفر
%85
کارگردان: مهدی جعفری مدت زمان: یک ساعت و 30 دقیقه
ایستگاه اتمسفر
pixel